Nawozy o spowolnionym działaniu

Floranid® Twin Eagle NK 17-0-16(+2)

Bardzo drobno granulowany nawóz kompleksowy o powolnym uwalnianiu i doskonałej rozpuszczalności. Zawiera technologię podwójnego N (ISODUR® i CROTODUR®) do wiosennego i letniego nawożenia muraw, w tym muraw sportowych.
 • Mikrogranulat
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Dedykowany do nawożenia wysokiej jakości muraw sportowych
 • Odpowiedni dla gleb zawierających fosforany
 • Idealny dla krótko przycinanych muraw, takich jak murawy golfowe i inne murawy sportowe
 • Zwiększa odporność na upały i susze
 • Nie powoduje nadmiernego, niepożądanego wzrostu
 • Równomierne uwalnianie azotu na przestrzeni kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka oraz strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

 

Opis

Floranid® Twin Eagle NK jest drobnoziarnistym, bezfosforanowym nawozem długoterminowym przeznaczonym do nawożenia wysokiej jakości muraw sportowych. Szczególnie dobrze sprawdza się na glebach o wysokiej zawartości fosforanów.

Floranid®Twin Eagle NK jest nawozem o bardzo drobnej granulacji, dzięki czemu nadaje się do trawników krótko przycinanych, w tym wielu rodzajów muraw golfowych i innych muraw sportowych. Specjalnie dobrany stosunek NK wynoszący prawie 1:1 sprzyja zdrowemu, energicznemu wzrostowi i zapewnia odporność na zimną i upalną pogodę, a także na susze. Zapotrzebowanie na azot jest zaspokajane bez powodowania nadmiernego, niepożądanego wzrostu. Duża zawartość mikroelementów zapewnia optymalny wzrost, również w przypadku trawiastych konstrukcji na polach golfowych.

Floranid® Twin Eagle NK zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

 

Deklaracja

Nawóz NK z magnezem i siarką N-K2O(+MgO+S) 17-16(+2+8) zawierający azot izobutylideno diurea (IBDU), azot krotonylideno diurea (CDU) oraz bor, miedź, żelazo, mangan i cynk.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
17,0 % N azot całkowity
2,7 % azotu azotanowego
6,7 % azotu amonowego
4,6 % azotu IBDU
3,0 % azotu CDU
16,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
2,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
1,6 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

8,0 %  S całkowita siarka
6,4 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02 % B bor
0,01 % Cu miedź
0,5 % Fe żelazo
0,1 % Mn mangan
0,01 % Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, ISODUR®*, CROTODUR®*, siarczan amonu*, azotan amonu*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Nawozy o spowolnionym działaniu

Floranid® Twin NK 14-0-19(+3)

Specjalny nawóz wolnodziałający bez fosforanów z technologią ISODUR® i CROTODUR® (technologia podwójnego N). Dedykowany do zieleni publicznej, ogrodnictwa i szkółkarstwa.
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Długie działanie, bez fosforanów
 • Odpowiednie do stosowania w miejscach o niskiej dostępności i niskiej zawartości potasu lub magnezu
 • Równomierne uwalnianie azotu na przestrzeni kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka i strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

 

Opis

Floranid® Twin NK został opracowany specjalnie do długotrwałego nawożenia na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforanów. Umożliwia pełne zaopatrzenie w składniki pokarmowe i wyrównuje nierównowagę składników pokarmowych w glebie. Wysoka zawartość potasu i magnezu sprzyja stosowaniu na glebach o niskiej sorpcji i niskiej zawartości potasu lub magnezu. Floranid® Twin NK jest nawozem wolno uwalniającym się o szerokim zakresie zastosowań w utrzymaniu zieleni publicznej, architekturze krajobrazu, szkółkarstwie i ogrodnictwie.

Floranid® Twin NK zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

 

Deklaracja

Nawóz NK z magnezem i siarką N-K2O(+MgO+S) 14-19(+3+11) zawierający azot izobutylideno diurea (IBDU), azot krotonylideno diurea (CDU) oraz bor, miedź, żelazo, mangan i cynk.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
14,0 % N azot całkowity
2,6 % azotu azotanowego
6,4 % azotu amonowego
3,0 % azotu IBDU
2,0 % azotu CDU
19,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
3,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
2,4 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

11,0 %  S całkowita siarka
8,8 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02 % B bor
0,01 % Cu miedź
0,5 % Fe żelazo
0,1 % Mn mangan
0,01 % Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, siarczan amonu, azotan amonu*, ISODUR®*, kizeryt*, CROTODUR®*.
* substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Nawozy o spowolnionym działaniu

Floranid® Twin Permanent 16-7-15(+2)

Uniwersalny nawóz kompleksowy NPK o powolnym uwalnianiu z ISODUR® i CROTODUR® (technologia podwójnego N) . Sprawdza się w utrzymaniu zieleni publicznej, w architekturze krajobrazu, ogrodnictwie i szkółkarstwie.
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Równomierne uwalnianie azotu na przestrzeni kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka i strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

Opis

Floranid® Twin Permanent jest uniwersalnym nawozem długotrwałym do stosowania na murawach o różnych zastosowaniach (murawy sportowe, golfowe, trawniki ozdobne i rekreacyjne). Zrównoważony skład składników odżywczych jest również idealny do stosowania w nawożeniu roślin ozdobnych, drzew i krzewów, a także w wielu zastosowaniach ogrodniczych.

Floranid® Twin Permanent zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

 

Deklaracja

Nawóz NPK z magnezem i siarką N-P2O5-K2O(+MgO+S) 16-7-15(+2+8) zawierający azot izobutylideno diurea (IBDU), azot krotonylideno diurea (CDU) oraz bor, miedź, żelazo, mangan i cynk.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
16,0 % N azot całkowity
2,1 % azotanowy
7,9 % azotu amonowego
3,6 % azotu IBDU
2,4 % azotu CDU
7,0 % P2O5 obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
5,5 % fosforan rozpuszczalny w wodzie
15,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
2,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
1,6 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

8,0 %  S całkowita siarka
6,4 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02 % B bor
0,01 % Cu miedź
0,5 % Fe żelazo
0,1 % Mn mangan
0,01 % Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, fosforan diamonowy*, siarczan amonu*, ISODUR®*, azotan amonu* , CROTODUR®*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Biostymulatory

Vitanica® Si

Płynny nawóz organiczno-mineralny NPK na bazie wyciągów z alg (Ecklonia maxima) z krzemem. Przeznaczony do muraw i trawników.
 • Fortyfikacja ścian komórkowych
 • Zawartość krzemu pomaga wzmacniać struktury komórkowe
 • Wzrost tolerancji roślin na stres termiczny
 • Korzystny wpływ na funkcjonalność muraw sportowych
 • Wzrost aktywności fotosyntetycznej

 

Opis

Vitanica® Si to nawóz NPK 5-3-7 z krzemem (10%), który promuje rozwój silnych, odpornych źdźbeł trawy.

Dzięki zasadowej formule nawozu, krzem jest w pełni dostępny dla roślin. Krzem i główne składniki odżywcze, w połączeniu z naturalnym wyciągiem z wodorostów morskich z Ecklonia maxima i jego biostymulującymi składnikami (aminokwasy, witaminy i minerały), zwiększają witalność trawy. Dzięki temu trawa staje się bardziej odporna na stres, choroby, upały i suszę. Zdrowie trawy ma bezpośredni wpływ na funkcjonalne wartości muraw sportowych.

 

Deklaracja

Roztwór nawozowy NPK 5-3-7 z ekstraktem z wodorostów morskich i krzemem
Do stosowania w ogrodnictwie i przy nawożeniu traw
Słabo chlorowany.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
5,0 % N azot całkowity
3,0 %  P2O5 obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
7,0 % K2O

rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu

  

Lista składników

> 5% masy netto

Woda*, krzemian sodu*, mocznik*, wyciąg z alg**, fosforan potasu*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych
** Rośliny, części roślin lub ekstrakty roślinne

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.