Nawozy płynne i stabilizowane nawozy płynne

Basfoliar® Top-N SL

Roztwór nawozu azotowego z formaldehydem mocznikowym do aplikacji dolistnej.
 • 60% azotu wolno uwalnianego
 • Bardzo niska zawartość soli i niska wartość EC, nie powoduje oparzenia liści
 • Wysoka odporność na wymywanie przez deszcz w przypadku stosowania dolistnego
 • Łączy szybką dostępność z długotrwałym działaniem azotu
 • Wysokowydajne źródło azotu ułatwiające pobieranie przez liście i zmniejszające straty azotuProduktyProdukty

  

Opis

Basfoliar® Top-N SL jest całkowicie rozpuszczalnym w wodzie nawozem azotowym, zawierającym około 60% azotu wolno uwalnianego. Powolne uwalnianie następuje zarówno w przypadku stosowania dolistnego jak i doglebowego.

Nawóz został zaprojektowany z myślą o wydajnym i bezpiecznym nawożeniu azotem. Basfoliar® TOP-N SL nie powoduje nadmiernego zasolenia gleby, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo upraw i przyczynia się do równomiernego wzrostu i zwiększenia masy korzeniowej oraz żywotności roślin.

Produkt szczególnie polecany do zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemniaków, owoców i warzyw.

 

Deklaracja

Roztwór nawozu azotowego z formaldehydem mocznikowym, N, 28.
Do stosowania dolistnego.

Zawartość
Składniki odżywcze
 
28,0 %  N    azot całkowity
                   11,5 % azotu moczowego
                   16,5 % azotu z mocznika formaldehydu

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

Karta charakterystyki produktu

Nawozy mikrogranulowane

 

EasyGreen Mini 12 12-12-17(+2)

Nawóz wieloskładnikowy NPK z wysoką zawartością potasu. Przeznaczony do stosowania jesienią, w celu zwiększenia mrozoodporności i wspierania dobrego rozwoju roślin wiosną.
 • Nawóz wieloskładnikowy NPK z efektem natychmiastowym
 • Wysokie stężenie potasu, pomagające zwiększyć odporność na stres (związany z mrozem, wilgocią, suszą)
 • Mały rozmiar granulek dla równomiernego rozsiewu
 • Wszystkie składniki odżywcze w każdej granulce
 • Włącznie z istotnymi mikroelementami odżywczymi
 • Bezpieczeństwo i wydajność

 

Opis

 

EasyGreen Mini 12 jest drobnoziarnistym nawozem NPK z siarczanem potasu, magnezem i mikroelementami (bez chlorku potasu). To produkt dedykowany do stosowania na trawnikach i polach golfowych.

Dzięki równomiernej, drobnej wielkości granul, EasyGreen Mini 12 może być łatwo rozsiewany maszynowo lub ręcznie. Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co w połączeniu z równą, drobną granulacją pozwala równomiernie rozprowadzić składniki odżywcze na całej nawożonej powierzchni. Nawożenie jest możliwe przez cały okres wegetacji. Szczególnie przydatne jest jesienią, gdy pozwala zwiększyć odporność na mróz i wspiera dobry start wegetacji wiosną.

 

Deklaracja

Nawóz NPK z magnezem i siarką N-P2O5-K2O(+MgO+S) 12-12-17(+2+8) oraz borem, żelazem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 
 
Zawartość Składniki odżywcze  
12,0 % N azot całkowity
5,0 % azotanowy
7,0 % azotu amonowego
12,0 % P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan

6,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

17,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
2,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem

0,8 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

8,0 %  S całkowita siarka
6,4 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02% bor
0,06% Fe żelazo
0,01% Zn cynk
 
 

Lista składników

> 5% masy netto
Siarczan potasu*, azotan amonu*, fosforan monoamonowy*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

Karta charakterystyki produktu

Nawozy mikrogranulowane

EasyGreen Mini 21 21-5-10(+3)

Kompleksowy nawóz NPK z dużą zawartością azotu. Przeznaczony do wiosennego i letniego stosowania w celu wspierania wzrostu.
 • Nawóz wieloskładnikowy NPK z efektem natychmiastowym
 • Wysoka zawartość azotu, do stosowania na wiosnę
 • Mały rozmiar granulek dla lepszego i jednorodnego rozsiewu
 • Wszystkie składniki odżywcze w każdej granulce
 • Włącznie z istotnymi mikroelementami odżywczymi
 • Bezpieczeństwo i wydajność

 

Opis

 

EasyGreen Mini 21 jest drobnoziarnistym nawozem NPK z siarczanem potasu, magnezem i mikroelementami (bez chlorku potasu). To produkt dedykowany do stosowania na trawnikach i polach golfowych.

Dzięki równomiernej, drobnej wielkości granul, EasyGreen Mini 21 może być łatwo rozsiewany maszynowo lub ręcznie. Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy, co w połączeniu z równą, drobną granulacją pozwala równomiernie rozprowadzić składniki odżywcze na całej nawożonej powierzchni. Nawożenie jest możliwe przez cały okres wegetacji. Szczególnie przydatne jest wiosną, w celu wspierania szybkiego wzrostu.

  

Deklaracja

Nawóz NPK z magnezem i siarką N-P2O5-K2O(+MgO+S) 21-5-10(+3) oraz borem, żelazem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Nisko chlorowany.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
21,0 % N azot całkowity
10,0 % azotanowy
11,0 % azotu amonowego
5,0 % P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan

4,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

10,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
3,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem

2,4 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

6,0 %  S całkowita siarka
4,8 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02% bor
0,3% Fe żelazo
0,02% Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Azotan amonu*, siarczan potasu*, fosforan monoamonu*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

  

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

Nawozy mikrogranulowane

Ferro Top® 6-0-12(+6MgO+8Fe)

Nawóz drobnoziarnisty Fe o wysokiej zawartości potasu i magnezu oraz z zawartością dodatkowych mikroelementów. Promuje optymalną jakość, odporność i kolor darni.
 • Sprawia, że trawnik jest intensywnie zielony

 

Opis

Ferro Top® jest specjalnym nawozem, który dostarcza roślinom żelazo, a także duże ilości potasu, magnezu i manganu. Daje to roślinom klocki budulcowe potrzebne do syntezy ważnych aminokwasów, enzymów i białek. Efekt? Optymalizacja fotosyntezy, lepsze wykorzystanie energii, większa odporność na trudne warunki atmosferyczne i większa odporność na choroby grzybowe. Dodatkowo, Ferro Top® wypiera mech i zapobiega nawracaniu mchu, co jest szczególnie ważne zimą i wczesną wiosną.

Dzięki równomiernej granulacji Ferro Top® może być łatwo rozsiewany maszynowo lub ręcznie. Każda granulka zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia równomierną dystrybucję na całej nawożonej powierzchni.

Produkt można stosować podczas całego okresu wegetacyjnego. Zdecydowanie zaleca się podlewanie (minimum 5 mm) po aplikacji!

 

Deklaracja

Nawóz NK z magnezem i siarką 6-12(+6+11) oraz żelazem i manganem.
Do stosowania na użytkach zielonych.
Słabo chlorowany.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
6,0 % N azot całkowity
2,4 % azot azotanowy
3,6 % azotu amonowego
12,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
6,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
5,5 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

11,0 %  S całkowita siarka
11,0 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
8,0% Fe żelazo

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, fosforan diamonowy*, siarczan amonu*, ISODUR®*, azotan amonu* , CROTODUR®*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.