Nawozy o spowolnionym działaniu

Floranid® Twin NK 14-0-19(+3)

Specjalny nawóz wolnodziałający bez fosforanów z technologią ISODUR® i CROTODUR® (technologia podwójnego N). Dedykowany do zieleni publicznej, ogrodnictwa i szkółkarstwa.
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Długie działanie, bez fosforanów
 • Odpowiednie do stosowania w miejscach o niskiej dostępności i niskiej zawartości potasu lub magnezu
 • Równomierne uwalnianie azotu na przestrzeni kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka i strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

 

Opis

Floranid® Twin NK został opracowany specjalnie do długotrwałego nawożenia na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zawartości fosforanów. Umożliwia pełne zaopatrzenie w składniki pokarmowe i wyrównuje nierównowagę składników pokarmowych w glebie. Wysoka zawartość potasu i magnezu sprzyja stosowaniu na glebach o niskiej sorpcji i niskiej zawartości potasu lub magnezu. Floranid® Twin NK jest nawozem wolno uwalniającym się o szerokim zakresie zastosowań w utrzymaniu zieleni publicznej, architekturze krajobrazu, szkółkarstwie i ogrodnictwie.

Floranid® Twin NK zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

 

Deklaracja

Nawóz NK z magnezem i siarką N-K2O(+MgO+S) 14-19(+3+11) zawierający azot izobutylideno diurea (IBDU), azot krotonylideno diurea (CDU) oraz bor, miedź, żelazo, mangan i cynk.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
14,0 % N azot całkowity
2,6 % azotu azotanowego
6,4 % azotu amonowego
3,0 % azotu IBDU
2,0 % azotu CDU
19,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
3,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
2,4 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

11,0 %  S całkowita siarka
8,8 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02 % B bor
0,01 % Cu miedź
0,5 % Fe żelazo
0,1 % Mn mangan
0,01 % Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, siarczan amonu, azotan amonu*, ISODUR®*, kizeryt*, CROTODUR®*.
* substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.