Nawozy o spowolnionym działaniu

Floranid® Twin Club 10-5-20(+4)

Nawóz kompleksowy NPK o powolnym uwalnianiu z ISODUR® i CROTODUR® (technologia podwójnego N). Do zastosowań w ogrodnictwie, szkółkarstwie, architekturze krajobrazu, utrzymaniu trawników i muraw i w innych zastosowaniach. Ze względu na wysoką zawartość potasu i magnezu formuła ta może być stosowana również w miejscach o niskim zapotrzebowaniu na nawożenie azotem. Floranid® Twin Club sprawdza się najlepiej w nawożeniu jesienią i zimą.
 • Technologia podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR®
 • Wysoka zawartość potasu i magnezu
 • Sprawia, że rośliny są bardziej odporne na upał i mróz
 • Niezawodne, powolne uwalnianie azotu w ciągu kilku miesięcy
 • Wspiera wzrost korzeni, zwiększa odporność trawy
 • Zmniejszenie nakładu pracy, ryzyka oraz strat składników odżywczych w wyniku wymywania
 • Optymalna granulacja dla dokładnego rozkładu

 

Opis

Floranid® Twin Club jest nawozem wolno uwalniającym się o bardzo wysokiej zawartości potasu i magnezu, przeznaczonym do ukierunkowanego zaopatrzenia w składniki odżywcze w miejscach, gdzie gleba jest uboga w potas i magnez. Ze względu na wysoką zawartość potasu i magnezu nawóz ten może być również z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na nawożenie azotem jest niewielkie.

Floranid® Twin Club promuje zdrowy wzrost i zwiększa odporność roślin. Floranid® Twin Club ma szeroki zakres zastosowań. Sprawdza się między innymi w ogrodnictwie, utrzymywaniu zieleni publicznej oraz w jesiennym nawożeniu trawników i muraw.

Floranid® Twin Club zawiera technologię podwójnego N, czyli połączenie azotu ISODUR® i CROTODUR® dla efektywnego i kontrolowanego uwalniania azotu w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik aktywności wynosi ponad 95%. Ta technologia dostarczanie składników odżywczych na przestrzeni czasu i zapewnia maksymalną wydajność nawożenia azotem, co przekłada się na wzrost i zdrowie roślin.

Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze, co umożliwia ich równomierne rozprowadzenie na całej nawożonej powierzchni.

 

Deklaracja

Nawóz NPK z magnezem i siarką N-P2O5-K2O(+MgO+S) 10-5-20(+4+9) zawierający azot izobutylideno diurea (IBDU), azot krotonylideno diurea (CDU) oraz bor, miedź, żelazo, mangan i cynk.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Niska zawartość chlorku.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
10,0 % N azot całkowity
4,0 % azotu amonowego
3,6 % azotu IBDU
2,4 % azotu CDU
5,0 % P2O5 obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan
3,8 % fosforan rozpuszczalny w wodzie
20,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
4,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem
3,2 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

9,0 %  S całkowita siarka
7,2 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02 %  B bor
0,01 % Cu miedź
8,0% Fe żelazo
0,1 % Mn mangan
0,01 % Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Siarczan potasu*, kizeryt*, ISODUR®*, fosforan diamonowy*, CROTODUR®*, dolomit*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

 

 
 

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

 

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.