Nawozy mikrogranulowane

EasyGreen Mini 21 21-5-10(+3)

Kompleksowy nawóz NPK z dużą zawartością azotu. Przeznaczony do wiosennego i letniego stosowania w celu wspierania wzrostu.
 • Nawóz wieloskładnikowy NPK z efektem natychmiastowym
 • Wysoka zawartość azotu, do stosowania na wiosnę
 • Mały rozmiar granulek dla lepszego i jednorodnego rozsiewu
 • Wszystkie składniki odżywcze w każdej granulce
 • Włącznie z istotnymi mikroelementami odżywczymi
 • Bezpieczeństwo i wydajność

 

Opis

 

EasyGreen Mini 21 jest drobnoziarnistym nawozem NPK z siarczanem potasu, magnezem i mikroelementami (bez chlorku potasu). To produkt dedykowany do stosowania na trawnikach i polach golfowych.

Dzięki równomiernej, drobnej wielkości granul, EasyGreen Mini 21 może być łatwo rozsiewany maszynowo lub ręcznie. Każda granulka nawozu zawiera wszystkie składniki odżywcze i mikroelementy, co w połączeniu z równą, drobną granulacją pozwala równomiernie rozprowadzić składniki odżywcze na całej nawożonej powierzchni. Nawożenie jest możliwe przez cały okres wegetacji. Szczególnie przydatne jest wiosną, w celu wspierania szybkiego wzrostu.

  

Deklaracja

Nawóz NPK z magnezem i siarką N-P2O5-K2O(+MgO+S) 21-5-10(+3) oraz borem, żelazem i cynkiem.
Do stosowania w ogrodnictwie.
Nisko chlorowany.

 

Zawartość Składniki odżywcze  
21,0 % N azot całkowity
10,0 % azotanowy
11,0 % azotu amonowego
5,0 % P2O5

obojętny cytrynian amonu i rozpuszczalny w wodzie fosforan

4,0 % fosforan rozpuszczalny w wodzie

10,0 %   K2O rozpuszczalny w wodzie tlenek potasu
3,0 %  MgO

tlenek magnezu ogółem

2,4 % rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu

6,0 %  S całkowita siarka
4,8 % siarka rozpuszczalna w wodzie 
0,02% bor
0,3% Fe żelazo
0,02% Zn cynk

  

Lista składników

> 5% masy netto

Azotan amonu*, siarczan potasu*, fosforan monoamonu*, kizeryt*.
* Substancje lub mieszaniny materiałów pierwotnych

 

Transport

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania na sobie worków (BB) i więcej niż 2 palet z workami, gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • W przypadku produktów płynnych typowo zaleca się chronić produkt przed mrozem, upałem oraz przed dużymi wahaniami temperatury.
 • Zwracać uwagę na oznaczenia materiałów niebezpiecznych umieszczone na produkcie.
 • Chronić luźne towary przed wilgocią podczas transportu.
 • Transportować produkty płynne tylko przy odpowiednich temperaturach lub, jeśli konieczne, w samochodach izolowanych.

Z zaleceniami dotyczącymi transportu konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.

  

Przechowywanie

Magazynowanie ogólne

 • W przypadku produktów sypkich typowo zaleca się chronić produkt przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła. Należy unikać układania worków na sobie (lub palet z workami na paletach z workami), gdyż może to powodować zbrylanie produktu.
 • Produkty płynne zaleca się chronić przed mrozem, upałem i bezpośrednim działaniem światła.
 • Wszystkie produkty zaleca się chronić przed nagłymi, dużymi wahaniami temperatury.
 • W stosownych przypadkach zwracać uwagę na etykiety z materiałami niebezpiecznymi znajdujące się na produkcie.
 • Nie układać na sobie więcej niż dwie palety. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
 • Jeżeli jest określony szczególny sposób przechowywania, to dla każdego produktu jest on wyszczególniony na etykiecie.
 • Po otwarciu opakowania produkty należy jak najszybciej zużyć.

Temperatura przechowywania

 • Chronić przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami.
 • Unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania.

Okres przechowywania

 • Jeśli są przechowywane właściwie, nawozy (wyłączając płynne) mogą być przechowywany w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez okres do trzech lat od dostawy.

Z zaleceniami dotyczącymi przechowywania konkretnych produktów można zapoznać się, czytając etykiety na nich umieszczone.